Hva er Lingvida?

quienes-somos

Lingvida er et ungt  språkfirma som tilbyr spansk- og kulturkurs i vakker natur og historiske omgivelser på noen av Latin-Amerikas mest sjarmerende steder. Vi ønsker å møte våre kunder på en personlig måte, og organiserer ulike språkprogram tilpasset ditt spansknivå. Vi tror på læring gjennom aktivitet, og tilbyr derfor kurs av ulik lengde hvor tradisjonell undervisning hele tiden kombineres med aktivteter av kulturell og sportslig art.

På våre kurs tilbyr vi reiser hvor eventyr, språk og kultur møtes i skjønn forening. Våre lærere har mange års erfaring fra språkundervisning ved ulike universiteter, og et sterkt ønske om å få dele sin kunnskap med studenter i alle aldre og fra hvilken som helst del av verden. Ved å delta på våre språkkurs vil du få dyp kjennskap til det spanske språket.

I Lingvida ønsker vi at våre studenter skal merke gleden vi selv har over å  undervise i spansk. Rundt det verdifulle møtet mellom forskjellige mennesker, ønsker vi å gi rom for kommunikasjon på en annerledes, original og spennende måte. Hos oss lærer du spansk mens du bestiger en vulkan eller mens danser salsa. Hva venter du på?

Hva vil vi?

I Lingvida jobber vi hardt for å hele tiden tilby kurs av høy kvalitet. Vi ønsker å se fornøyde studenter og å kunne tilfredsstille elevenes forventninger til å lære spansk. Gjennom vårt program ønsker vi også å jobbe for en bredere kulturell, sosial og politisk forståelse mellom ulike kulturer og land. Derfor er kulturkunnskap og aktiviteter i et autentisk spansktalende miljø en helt essensiell del av våre språkreiser.

Metode

Vi tror at det å lære et fremmedspråk er en prosess som trenger noe mer enn lærerstyrt  tavleundervisning. Når man kommer til et nytt land, blir man hele tiden eksponert for både kommunikative, sosiale og kulturelle forskjeller som skal forstås. Med vårt språk- og kulturprogram ønsker vi å gjøre det enklere for studenten å integreres i den nye kulturen, samt prøve å minske de forskjeller som måtte dukke opp. Derfor følger våre program det vi kaller Læring i aktivitet. Denne undervisningsmetoden søker å legge til rette for kontinuerlig læring gjennom ulike aktiviteter, workshops, reiser og seminarer. Med en så mangfoldig læringsarena vil våre studenter virkelig få god mulighet til å bli kjent med landet de besøker og det spanske språket.